Leadership for good.

Teah. In Greek the mythological Thea (Teah) was Greek goddess of light and mother of the sun; moon and dawn. Hmmm I will take that. I am passionate in a gritty kind of way, a mix of passion and perseverance, about the continued advancement of Māori and Indigenous peoples, and see it as an honourContinue reading “Leadership for good.”

Indigenous Peoples Day (Everyday!)

Hei ngā kāwai nui, hei ngā kāwai roa, o ngā wai whakatere taniwha, o ngā wai pou ngā hoe, o ngā Mātua tīpuna, otira, o ngā toka tū whenua, o ngā Maunga kōrero, nei a Ngā Pou Mana e mihi atu ana i raro i te maru o IAHA Tena koutou katoa, E rere atuContinue reading “Indigenous Peoples Day (Everyday!)”